Matlamat

Untuk itu, YKPPM berperanan secara global menjadi saluran kepada mereka yang mahu bersama-sama membahu tanggungjawab ini untuk memastikan mereka yang perlu dibantu dalam menyelesaikan permasalahan mereka terutama dari sudut kesihatan dan perubatan.

Tidak terhenti disitu, YKPPM sedia bekerjasama dengan mereka yang membantu dan dibantu untuk lebih bermanfaat dengan menyediakan perkhidmatan lain seperti kaunseling dan motivasi bagi meningkatkan diri, kerjaya dan perniagaan bagi yang mahu terus menabur khidmat kepada masyarakat secara jangkamasa panjang.